Doypack Ambalaj

Doypack Ambalaj ( ayakta duran torba) ‘ın isim ambalajı ilk bulan Fransız mucit Louis Doyen’dir. DOYen PACKaging (Paketleme) ‘in kısaltması olarak bu kelimeyi kullanmıştır.

Doypackler gerek multi-pack olarak gerekse toz ve sıvı ürünlerin paketlenmesinde yararlanılmaktadır.

Kilitli ve Kilitsiz olarak Doypack Ambalaj çeşitlerimiz mevcuttur.

Doypack torbalarda körük ölçüsünün orantılı olması, körüklerin yapışması gibi önemli teknik noktalarına dikkat etmek gerekir. Buralarda yapılacak hatalar torbanın ayakta durmasını etkileyecektir.